De dienst van genezing en bevrijding staat toenemend in de belangstelling van christenen. Soms hoor je mooie getuigenissen over Gods ingrijpen in iemands leven, maar soms hoor je verhalen over teleurstellende ervaringen die vragen oproepen.

 

Dit boek neemt je mee in een zoektocht achter deze ervaringen en vragen. Wat betekent het dat het Koninkrijk van God al onder ons aanwezig is en tegelijk nog op zich laat wachten? Op welke manier heeft onze leefomgeving invloed op onze manier van bidden om genezing en bevrijding?

 

 

Je bent meer dan je brein’ van auteur Jenö Sebök biedt een logische verklaring voor het bestaan en het werk van demonen. De auteur houdt zich bezig met bevrijdingspastoraat. Dit boek is het resultaat van een studie op een bijbels mensbeeld met een prominente plaats voor spiritualiteit. 'Je bent meer dan je brein - Geest, ziel en lichaam in bijbels perspectief' van Jenö Sebök is onlangs verschenen bij Uitgeverij Boekscout.

Veel mensen kunnen niet geloven dat er een geestenwereld is die ons beïnvloedt.

Prof. Dr. M.J. Paul

Door middel van zwarte magie willen satanisten een negatieve invloed uitoefenen op christenen. Hoe kunnen zij zich daartegen wapenen? Wat te doen als buren geesten oproepen? Kennis vermeerderen over de duistere wereld jaagt misschien schrik aan, maar kan ook helpen om bij God bescherming te vinden. Aan de hand van praktische voorbeelden geeft dr. Paul inzicht in wat zich afspeelt in de wereld om ons heen. Duivelse activiteiten en achtergronden in alternatieve geneeswijzen, boeken, muziek en spelletjes komen aan de orde. Christenen leren zo de eigen cultuur te doorgronden en de invloed van satan daarop te herkennen. Daartoe is bovendien een uitgebreide

Demonie en bevrijding in christelijk perspectief

Drs. M.J. Paul (redactie)

Steeds meer mensen stellen zich open voor geestelijke machten en krachten die niet uit God zijn. Dit heeft te maken met de toenemende belangstelling voor andere religies, de invloed van boeken en films met allerlei bovennatuurlijke zaken en met de sterke opkomst van paranormale geneeswijzen. Westerse christenen krijgen meer dan ooit te maken met de gevolgen van deze belangstelling voor occulte zaken.

Voor verschillende theologen was dit reden om zich te gaan verdiepen in het occulte. De neerslag daarvan is verwerkt in dit boek.

door Jan Bezemer

Misschien heeft u al veel preken gehoord over de geestelijke strijd en de wapenrusting van Efeze 6, en begrijpt u dat dit Schriftgedeelte niet is bedoeld om uit het hoofd te leren of om dagelijks ritueel de wapenrusting aan te trekken. Dit boek leert u de principes van Efeze 6 effectief in uw leven toe te passen. Het boek behandelt alle ‘wapens': waarheid als heupgordel, gerechtigheid als borstharnas, het evangelie van de vrede als onze sandalen, enzovoort.

De auteur, die met zijn vrouw en namens de Stichting Rachamiem pastorale zorg verleent aan christenen, constateert dat de geestelijke weerbaarheid van christenen

door Jan Huitema

Boekrecensie door Jenö Sebök

Over de realiteit van het bovennatuurlijke en de macht van Jezus Christus

Wij maken in onze tijd een opleving van het bovennatuurlijke mee. Diverse mediums mogen hun zegje doen op televisie. Het aantal bezoekers van paranormale beursen neemt toe. En veel mensen zijn teleurgesteld in de reguliere geneeskunde. Er is een niet te stillen honger naar wat er nog meer is tussen hemel en aarde. Het lijkt

Wat zegt de Bijbel over de geestelijke wereld?

door Jenö Sebök

Het grote probleem van onze tijd is dat we niet meer in de duivel geloven. In de Bijbel wordt hij echter de god van de eeuw genoemd en de overste van deze wereld. Dat verklaart waarom er zoveel geweld en onrecht in de wereld is.

De Bijbel heeft veel te zeggen over de duivel en zijn heerschappij. Ook dat er een einde komt aan zijn macht. Jezus Christus zal de heerschappij overnemen en dan vangt het Vrederijk aan.

We doen er goed aan eens grondig uit te

Knellende vragen en vergeten thema’s in de Dienst der Bevrijding

door Jan Minderhoud

Dit boek is vooral een zoektocht rondom knellende vragen en vergeten thema’s. Een poging om net een laagje dieper te gaan dan de gangbare literatuur over de Dienst der Bevrijding. Daarom is er in dit boek aandacht voor vragen zoals: hoe is de verhouding met de gezondheidszorg, en dan vooral met de psychiatrie? Als iemand stemmen in zijn hoofd hoort, zijn dat dan altijd demonen? Kunnen plaatsen en voorwerpen demonisch belast zijn? En hoe zit dat met vloeken en invloeden vanuit het voorgeslacht: kunnen demonen ook ‘overgeërfd’ worden?

en Ik zal je vrede geven

Het verhaal van een bijzonder bevrijdingspastoraat

door Jan Minderhoud en Jenö Sebök

Ruim veertig jaar na haar geboorte krijgt Elze plotseling te maken met heftige verschijningen van boze geesten in haar leven. Ze manifesteren zich voor het eerst tijdens een gesprek met een pastoraal counselor, met wie ze al acht maanden op weg is wegens depressieve klachten.

Er volgt een geestelijke strijd van meer dan drie jaar voordat Elze geheel bevrijd is. Dit boek beschrijft die strijd tot in detail. Hoe de demonen opspeelden en het leven van Elze probeerden te vergallen met gemene en bizarre streken. Maar ook hoe ze werden overwonnen door de kracht van Jezus Christus. De geestelijke strijd heeft vele facetten. Slechts zelden 

door Neil T Anderson

Een rustig, werkbaar, bijbels plan, dat de kinderen van God vrijheid en overwinning brengt.
Het juk drukt zwaar. Een christen kan niet gebonden zijn... Dat wordt tenminste gezegd. Maar u gaat gebukt onder schuldgevoelens, door zonden en gewoonten waar u maar niet los van komt.
Werp het af. Christenen hebben te worstelen tegen Satan en zijn duistere machten. U ervaart het strijdgewoel in uw binnenste: het gevecht om uw denken. Satan heeft macht over u, zolang u zijn leugens gelooft. Maar u bent vrij! Christus heeft u vrij gemaakt!

Leef als een vrij mens! In dit boek maakt dr. Neil Anderson duidelijk hoe Satan u laat

Dit boek is vooral een handleiding voor Gebedspastoraat. Vanuit de ervaring van de werkgroep Gebedspastoraat (Herv. Gem. Harmelen) ontstond deze handleiding om een cursus voor bijzonder gebedspastoraat op te zetten. 

Samen met het Evangelisch Werkverband wordt deze cursus nu breed aangeboden. .
Met name voor gemeenten waar de Karpos Leerhuis cursussen Genezing en Bevrijding gegeven werden kan deze handleiding voor bijzonder pastoraat een welkome en concrete aanvulling zijn.

Het boekje bestaat uit twee delen:

De dienst der bevrijding in de kerk vandaag

De dienst van de bevrijding is voor velen een onbekend terrein, maar juist daarom des te belangrijker om ook hier oog voor te hebben. Daarom ook dit onderwerp in de Karpos Leerhuis reeks.

Deze brochure is een uitgave van het Evangelisch Werkverband en is bedoeld om aan groepen voorlichting te geven over bevrijdingspastoraat. Het gaat uit van drie avonden (of dagdelen). 1e bijeenkomst: Tussen hemel en aarde (over de geestelijke wereld). 2e bijeenkomst: Gebonden raken. (Hoe raken mensen hun vrijheid kwijt aan demonen?) 3e