door Jan Bezemer

Misschien heeft u al veel preken gehoord over de geestelijke strijd en de wapenrusting van Efeze 6, en begrijpt u dat dit Schriftgedeelte niet is bedoeld om uit het hoofd te leren of om dagelijks ritueel de wapenrusting aan te trekken. Dit boek leert u de principes van Efeze 6 effectief in uw leven toe te passen. Het boek behandelt alle ‘wapens': waarheid als heupgordel, gerechtigheid als borstharnas, het evangelie van de vrede als onze sandalen, enzovoort.

De auteur, die met zijn vrouw en namens de Stichting Rachamiem pastorale zorg verleent aan christenen, constateert dat de geestelijke weerbaarheid van christenen

is afgenomen. Terwijl juist in onze tijd de geestelijke aanvallen zo sterk zijn toegenomen.

217 pagina’s, prijs € 14,50  ISBN 978-90-7750-297-6