Wat zegt de Bijbel over de geestelijke wereld?

door Jenö Sebök

Het grote probleem van onze tijd is dat we niet meer in de duivel geloven. In de Bijbel wordt hij echter de god van de eeuw genoemd en de overste van deze wereld. Dat verklaart waarom er zoveel geweld en onrecht in de wereld is.

De Bijbel heeft veel te zeggen over de duivel en zijn heerschappij. Ook dat er een einde komt aan zijn macht. Jezus Christus zal de heerschappij overnemen en dan vangt het Vrederijk aan.

We doen er goed aan eens grondig uit te

zoeken wat de Bijbel over de duivel openbaart. Veel mensen zullen zeggen dat de duivel zoveel eer niet toekomt, dat je je beter bezig kunt houden met wat de Bijbel over God zegt. Het gevaar is dan dat je niet meer kunt geloven in een god die zoveel kwaad toelaat. Bovendien, de duivel is de grote tegenstander van God, zijn aartsvijand en dus ook onze aartsvijand, als we tenminste Jezus volgen. De Schrift vertelt ons dat er een strijd is op leven en dood tussen God en de duivel. En wij zijn in die strijd betrokken. Dan doen we er goed aan onze vijand beter te leren kennen. Zolang we dat doen vanuit de Bijbel is dat niet verkeerd; het wordt pas ongezond en gevaarlijk als we langs de weg van occultisme de duivel willen leren kennen.

De schrijver geeft een verhelderend inzicht in dit verwaarloosde aspect van het geloof.

169 pagina’s, prijs € 13,75 ISBN 90 6659 128 5