Je bent meer dan je brein’ van auteur Jenö Sebök biedt een logische verklaring voor het bestaan en het werk van demonen. De auteur houdt zich bezig met bevrijdingspastoraat. Dit boek is het resultaat van een studie op een bijbels mensbeeld met een prominente plaats voor spiritualiteit. 'Je bent meer dan je brein - Geest, ziel en lichaam in bijbels perspectief' van Jenö Sebök is onlangs verschenen bij Uitgeverij Boekscout.

Veel mensen kunnen niet geloven dat er een geestenwereld is die ons beïnvloedt.

Dat er mensen door boze geesten gebonden zijn, kunnen zij nog minder geloven. Hierdoor hebben zij ook geen remedie tegen demonie. Bevrijdingspastoraat zien zij als kwakzalverij. Deze studie biedt een model waarbinnen het bestaan en het werk van demonen logisch verklaard wordt. Voorwaarde is wel dat je in een onzichtbare werkelijkheid gelooft. Maar wie gelooft daar niet in? Als je gelooft in een hiernamaals en de heilige Geest moet je ook in een geestelijke wereld geloven. Dit model geeft ook inzicht in de werking van geesten op de psyche van de mens. Die invloed ondervinden we allemaal, daarvoor hoef je niet bezeten of gebonden te zijn. Hoewel de mens een natuurlijke eenheid vormt, moeten we lichaam, ziel en geest van elkaar onderscheiden. Een must voor werkers in het bevrijdingspastoraat.

Jenö Sebök (1944) was ouderling in een PKN-kerk te Putten, toen hij in 2005 geconfronteerd werd met iemand die bevrijd moest worden van gebondenheid aan een kwade macht. Sinds zijn pensionering maakt hij deel uit van het interkerkelijke Team voor Bevrijding en Innerlijke Genezing te Ermelo. Bevrijdingspastoraat is een betrekkelijk jonge vorm van pastoraat, waarin nog veel te leren valt. In de jaren dat de schrijver zich hiermee bezighoudt kreeg hij steeds meer behoefte aan een bijbels mensbeeld waarin spiritualiteit een prominente plaats krijgt. Hij is erop gaan studeren en dit boek is het resultaat.

Klik hier om het boek te bestellen.