Wij verwachten van de hulpvrager

  • Dat je Jezus Christus belijdt als je Heer, of in ieder geval bereid bent je hulp van Hem te verwachten
  • Dat je bereid bent om thuis een patroon van Bijbellezen en bidden te onderhouden of te ontwikkelen
  • Dat je de opdrachten uit het werkboek Schoon Schip (of ander materiaal) elke keer goed voorbereidt
  • Dat je bij verhindering dit tijdig laat weten aan het behandelend team
  • Dat je, in het kader van nazorg, bereid bent (op den duur) contact te leggen met eigen kerk en gemeente
  • Dat je indien mogelijk je eigen gemeente inlicht over het contact met ons team. Omwille van privacyredenen mag je dit weigeren. Bij weigering zullen wij de aanvraag melden aan de predikant van de Westerkerk of bij diens afwezigheid aan de voorzitter van de kerkenraad
  • Dat je bereid bent naar Ermelo te komen. Hou dus rekening met de afstand. Dikwijls vinden de sessies plaats in de Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4, Ermelo.
  • Een hulptraject kan bestaan uit zo'n 5 tot 15 sessies van ongeveer 2 uur. Om die reden geven wij bij een wachtlijst voorrang aan hulpvragers uit de omgeving van Ermelo
  • De hulpvrager hoeft niets te betalen. “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.” (Matteüs 10:8). Hooguit vragen wij om een onkostenvergoeding, maar dat komt zelden voor
  • Vaak wil een confident toch zijn dankbaarheid tonen. Dat kan door een gift over te maken op rekening NL14INGB0683.8164.97, t.n.v. J.Minderhoud, Stuurgroep Gebed, St. Evangelsch Werkverband. Het team gebruikt giften o.a. voor studiedoeleinden.