Getuigenissen

(Alle namen zijn gefingeerd)

 

 

Salina is geboren in Paramaribo, in een gelovig hindoestaans gezin. Het hindoestaanse geloof wordt haar met de paplepel ingegoten. Vanaf haar geboorte wordt Salina al onderworpen aan allerlei hindoestaanse rituelen. Er worden offers gebracht aan de hindoegoden en zij ondergaat diverse rituele wassingen. Ze wordt bang gemaakt voor geesten en wordt behangen met allerlei amuletten om haar tegen onheil te beschermen. Haar oma is een heks die soms allerlei rituelen in hun huis uitvoert,

Middenin de eerste corona-lockdown (begin mei 2020) nam Gerrit contact op met ons team. Gerrit is een man van 62 jaar die met God wandelt, actief is in de kerk en tegelijkertijd al heel lang (manisch-)depressief is. Zijn depressies kwamen met ups en downs. Het ging de laatste jaren steeds moeizamer met Gerrit. In zijn dieptepunten waren er soms suïcidale gedachten, maar God greep in met een pakkende bijbeltekst,

Rick (40) is opgegroeid in een gezin zonder vader en met een vier jaar oudere broer. Zijn moeder was niet in staat om hen op een gezonde wijze op te voeden. Binnen het gezin was er sprake van veel emotionele verwaarlozing, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Dit leidde ertoe dat Rick op 15 jarige leeftijd het huis uit werd geplaatst en op (te) jonge leeftijd op eigen benen kwam te staan.

Rick schrijft: Thuis ontbrak de liefde. Eenmaal op mezelf was ik vooral hard bezig met ‘overleven’. Mede door de thuissituatie was ik goed in staat om me in verschillende omstandigheden aan te passen. Echter in welke omgeving ik ook kwam, ik was vooral op zoek naar aandacht en liefde.

Armand is een jonge man van achter in de twintig. Hij is als kind gedoopt in de Armeens Apostolische kerk en in dat geloof opgevoed, maar doet er niet veel aan. Hij blijkt een sterke hang naar het spirituele te hebben. Is van jongs af aan vaak depressief. Heeft daarvoor hulp gezocht bij een genezeres in Amsterdam, een sjamaan, die tot Jezus bidt en de aartsengel Michael aanroept en met ‘christusenergie’ en ayahuasca werkt. Dat is

“Ik wil graag wat over mijn verleden vertellen. Ik ben meer dan twintig jaar in het occulte wereldje bezig geweest. Mijn lijfspreuk was: ‘Onderzoek alles en behoud het goede.’ Ik ben in de loop der jaren lid geweest van verschillende kerken, maar het occulte bleef trekken.

De laatste jaren ben ik lid geweest van een spiritistische vereniging, maar later bezocht ik ook het Leger des Heils. Ik kwam steeds dichter bij de Heer te staan en heb het lidmaatschap van de spiritistische vereniging opgezegd. Op een zondagochtend ben ik naar een morgendienst over bevrijdingspastoraat in een Evangeliegemeente in mijn woonplaats gegaan.