Het team voor Bevrijding en Innerlijke Genezing bestaat uit ongeveer tien mannen en vrouwen. Wij zijn lid van verschillende kerken in en rondom Ermelo.

Het team valt onder directe verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad van de Westerkerk te Ermelo en heeft voor deze kerk een gelofte van geheimhouding afgelegd.

Verder is er een voorbedeteam dat ons werk (uiteraard opnieuw anoniem) biddend bij God brengt. Christenpsychologen en -psychiaters zijn op de achtergrond beschikbaar

Het team staat ten dienste van de opbouw van de gemeente van de Westerkerk te Ermelo, maar is tevens regionaal en interkerkelijk inzetbaar.

Het staat bovendien geregistreerd in het netwerk van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland.