Frans is een student met psychische klachten. Er wordt veelvuldig naar hem getoeterd door passerende auto’s en zijn bovenbuurman vertrouwt hij ook niet: die probeert hem telkens te pesten met allerlei klopgeluiden. Ook hoort hij vaak een duivels gegil. Hinderlijk en intimiderend. Het wordt zo erg dat hij zijn studie moet staken.

Hele dagen brengt hij in eenzaamheid door op z’n kamer. Hij brengt zijn klachten iedere dag bij God, want enkele jaren geleden heeft hij zich bewust tot Jezus bekeerd, hij is daar nog steeds vol van.

Tot aan zijn bekering heeft hij een liederlijk leven geleid, d.w.z. dat hij zowat alles wat God verboden heeft, gepraktiseerd heeft, vooral ook op seksueel gebied. Dat heeft te maken met zijn opvoeding en met ervaringen met een pedofiel op jonge leeftijd. Mensen in zijn omgeving denken dat hij schizofreen is en aan wanen lijdt, maar daar wil Frans niet aan. “Het zijn demonen die me telkens pesten.” Wel is hij in behandeling bij de ggz, maar weigert de voorschreven antipsychotica te slikken.

Via via komt hij bij het Ermelose Team Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing terecht. Die gaan er ook vanuit dat Frans mogelijk een psychische stoornis heeft, maar uit z’n intake maken zij op dat hij wel degelijk ook bevrijding nodig kan hebben. Het wordt een traject met vele sessies, waarbij aan de hand van het boekje van Neil Anderson ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ schoon schip in zijn leven gemaakt wordt. Tenslotte worden de demonen aangesproken en in Jezus’ naam weggestuurd.

Frans is nu een compleet ander mens. In zijn eigen woorden: “Ik ben dan wel ziek: ik maak psychoses door en heb misschien schizofrenie, maar blijkbaar moest dit ook aan het licht komen. Nu kan ik medicijnen slikken en ik merk dat dit helpt.” Lees hieronder zijn eigen getuigenis.

"Tot U spreekt een vrij mens. Vrij om het leven in al zijn volheid te leven. Ik dank God hiervoor. In God, in de Geest is het leven. Maar wat als je wel in Christus bent, je hebt de Geest van God, maar in het geestelijke ben je nog erg gebonden aan van alles wat niet van God is? Dan wordt echt leven als een kind van God erg moeilijk, haast onmogelijk. Dit was dan ook bij mij het geval. God had mij wedergeboren doen worden, zijn Geest gegeven, maar het nieuwe leven kwam maar niet tot bloei. Erg frustrerend. Je weet dat het er is, ja het is zelfs in je, het is een belofte, soms proef je er even aan, maar nooit lang. Iets leek mij in de weg te zitten, te hinderen, te blokkeren, maar wat?

Deze vraag was niet eens de reden dat ik me heb aangemeld bij het bevrijdingsteam. Ik ervoer bijzondere dingen om mij heen en dacht aan eventuele demonische invloeden. Deze dingen ervaar ik nog steeds, het is nu al zeker een half jaar aan de gang en ik weet het nog steeds niet te plaatsen. Dat vind ik vervelend, maar dat neemt niet weg dat ik VRIJ ben, LEEF en GENIET. Hier heeft het team, bestaande uit een man en twee vrouwen, zeker aan bijgedragen. Tot mijn verrassing werd er niet meteen 'een geest van bijzondere waarneming' aangesproken om uit te drijven, maar er werd met veel liefde en aandacht geluisterd naar mijn verhaal, mijn hele levensverhaal. Aan de hand van het boekje 'Op weg naar vrijheid in Christus' van Neil Anderson gingen zij stap voor stap door mijn leven. Waar zat de knel, waar zat het probleem, waar zat de zonde, waar de eventuele gebondenheid? Het boekje en het team leken als doel te hebben alle duisternis aan het licht te brengen en hier voorgoed mee af te rekenen. Dit betekende dus wat mij betreft eerlijk zijn en open kaart spelen. Dit had ik nooit kunnen doen als er niet een omgeving was waar ik me op mijn gemak voelde.

Ik had niet gedacht dat er nog zoveel zonden uit de duisternis getrokken en aan het licht gebracht moesten worden. Ik heb al deze dingen moeten belijden als zonde, als werken der duisternis. Het team was er getuige van dat ik me afkeerde van deze zonden en vertelde mij in autoriteit dat de zonde dan ook echt achter mij lag, God ziet het niet meer. De eerste 5 stappen, waren in meerdere bijeenkomsten vrij rustig en rap doorlopen, Ik gehoorzaamde in het hardop uitspreken van de belijdenissen. Maar bij stap 6 waar het weer ging over tal van zonden, vooral ook de seksuele, begon ik het belijden uit te stellen. Een van de teamleden merkte dit en greep in door mij te gebieden te beginnen met belijden.

Het standaard belijdenisgebed werd een hele belevenis! De Heilige Geest kwam heel sterk tot mij en nam mij terug naar allerlei traumatische gebeurtenissen in mijn leven, die veelal met seksualiteit verbonden waren. Ik ben gaan belijden, gaan proclameren. Ik heb mijn eenzaamheid, mijn angsten van toen herbeleefd en woorden gegeven Besef van tijd en ruimte was ik grotendeels geheel kwijt. Het kan al met al best een uur geduurd hebben, voor ik weer 'terug' was. En ik kwam niet zomaar terug, maar ik kwam veranderd terug. Ik was een ander mens geworden, in niet meer dan één uur tijd! Een enorme (schulden)last van mijn schouders, een enorme reiniging van mijn hart. Heel bijzonder, heel fijn.

Daarna ben ik nog één keer teruggekomen bij het team. Toen zijn er geesten aangesproken. Ik weet niet meer precies wat er toen is gebeurd. Wel weet ik nog dat ik wel een kwartier lang ben gaan boeren. Dat klonk zo vreemd, dat er tussen het boeren door een hoop werd gelachen, zowel door het team als door mij. Maar ik schaamde me ook. Maar als ik me verontschuldigde zeiden ze: “geeft niks, boer ze er maar uit die demonen.” Een bijzonder moment.

Ik geloof dat er die dag niet één maar meerdere geesten zijn uitgedreven. Ik denk dat ik als kind van God niet door ze bezeten was, maar wel gebonden. De binding is die dag in Jezus’ naam verbroken. Ik ben nu VRIJ. Soms wordt ik nog door ze beïnvloed, maar het team heeft me ook geleerd dat ik de autoriteit heb om ze weg te sturen in Jezus’ naam. Dit gaat me goed af.

Nu is het leven en de LIEFDE van mijn hemelse VADER diep in mij doorgebroken. Mijn hart, mijn geest is nu zo vrij dat ik dit kan ontvangen. Halleluja! Het was Pasen rond die tijd en we waren het er allen over eens dat het voor mij een bijzonder Pasen zou worden. Niet meer overleven maar LEVEN zou mijn deel zijn, zelfs in overvloed, in Jezus naam. Door zijn genade, door zijn goedheid. Al kort daarna is dit in vele tekenen door God bevestigd.