Salina is geboren in Paramaribo, in een gelovig hindoestaans gezin. Het hindoestaanse geloof wordt haar met de paplepel ingegoten. Vanaf haar geboorte wordt Salina al onderworpen aan allerlei hindoestaanse rituelen. Er worden offers gebracht aan de hindoegoden en zij ondergaat diverse rituele wassingen. Ze wordt bang gemaakt voor geesten en wordt behangen met allerlei amuletten om haar tegen onheil te beschermen. Haar oma is een heks die soms allerlei rituelen in hun huis uitvoert,

dat deed ze vooral een week lang toen haar oudste zus trouwde. Ook komt er vaak een oom in huis die een glazen bol heeft en allerlei ‘toverkunsten’ uitvoert. Salina is erg bijgelovig en bang dat ze door verkeerde daden onheil over zich afroept.

Op haar 14e verhuist ze met haar ouders en een aantal zussen naar Nederland. Hier gaan de rituelen gewoon door. Salina houdt daar niet van en trekt zich dan vaak terug in een andere kamer, dit tegen de zin van haar ouders. Zij lijdt aan allerlei kwaaltjes en aandoeningen, vooral veel pijn in haar hoofd en steken in haar maagstreek, waarvoor zij links en rechts hulp zoekt, veelal bij occulte en andere alternatieve genezers. Het maakt niet uit of de genezer hindoestaan of creool is, of gebruik maakt van indiaanse geneeswijzen of bezweringen. Maar beter wordt ze er niet van. Eén zo’n genezer, een hindoestaan, heeft in Paramaribo haar broer behandeld door een vervloeking te verbreken. Zijn been moest geamputeerd worden, maar door tussenkomst van die medicijnman is z’n been genezen. Hij kon er zelfs weer mee voetballen.

Ze heeft wel door dat haar kwellingen en pijntjes een geestelijke oorsprong moeten hebben, en op haar 27e gaat zij een keer terug naar Paramaribo om bevrijd te worden van de geestelijke aanvallen en van de demonen die zich begonnen te manifesteren in haar lichaam. Als dat niet helpt gaat zij in Nederland overal hulp zoeken bij alternatieve genezers en dergelijken.

Al die rituelen en alternatieve genezingssessies gaan haar op den duur tegen staan. Op haar 43e, als ze weer eens voor een healingsessie bij een genezeres zit, krijgt ze een woordenwisseling met die vrouw. Salina zegt spontaan: ‘Ik wil stoppen met zoeken!’ Thuis gekomen gaat zij op internet op zoek naar God. Korte tijd later wordt zij door haar zwager, die als zendeling met verlof thuis is, tot de Here Jezus geleid. Salina wordt een vurig christen die zich met haar Nederlandse man aansluit bij een evangeliegemeente. Na haar doop voelt zij zich buitensporig vervuld van Gods liefde en blijdschap. Ze wordt verlost van haar depressiviteit en krijgt een enorme honger naar Gods woord. Sindsdien leest ze veel en luistert ze veel naar preken en lofprijzingen. Maar evengoed wordt ze nog steeds geplaagd door allerlei demonische manifestaties, zoals godslasterlijke gedachten en negatieve stemmen in haar hoofd, vooral tijdens het bidden en de kerkgang. Zij wordt nog steeds geplaagd door pijnen in haar lichaam. Soms kan ze ineens iets lelijks zeggen, zonder dat zij zich dat bewust is. Ook wordt zij soms in haar slaap geplaagd door geestverschijningen. Die geesten verdwijnen als ze Jezus aanroept.

In haar gemeente wordt ze erg actief. Haar gemeente onderhoudt verschillende zendelingen, en Salina wil graag taakgroepleider van het zendingsteam worden. Maar dan moet ze wel helemaal bevrijd zijn. Ze laat door diverse mensen voor bevrijding bidden. Er worden allerlei geesten weggestuurd, maar volledig vrij wordt ze niet. Als ze ten slotte voor het Team voor Bevrijding en Innerlijke Genezing in Ermelo het aanvraagformulier heeft ingevuld, valt op hoe diep zij in het occulte en alternatieve is ingewijd. Het gaat van geesten zien, via het raadplegen van mediums en hekserij tot het bezoeken van magnetiseurs en chakra-healers. Ook heeft zij behandelingen ondergaan vanuit allerlei afgodische religies, zoals winti, voodoo en vooral hindoerituelen.

Het Ermelose team besluit om niet voort te bouwen op wat ze al aan bevrijding heeft ondergaan, maar het grondig van begin af aan te pakken. Dit doen ze met behulp van het werkboek Schoon Schip. Door dit van a tot z door te nemen en te bidden komt er een ongelooflijke hoeveelheid bagger aan het licht. Salina komt telkens met haar man en een vrouw van haar gemeente naar de sessies in Ermelo. Zij werkt ontzettend goed mee, want ze is vastbesloten dat ze helemaal vrij wil komen. Ze wil helemaal voor Jezus gaan en volledig afrekenen met haar afgodische verleden. Salina strijdt dapper mee en op een gegeven moment zegt ze, tussen de manifestaties door, dat we een psalm moeten voorlezen. De vrouw uit haar gemeente las toen psalm 91 voor. Dat was precies de psalm die Salina bedoelde.

Gaandeweg worden er veel boze geesten weggestuurd in de naam van Jezus en veel banden met occulte genezers en mediums e.d. worden in de naam van Jezus doorgesneden. Zij doet in gebed afstand van al haar paranormale gaven. De demonen manifesteren zich sterk door onder meer te geeuwen, te boeren, grimassen te trekken, boos te kijken, de tong uit te steken, te sissen en spottend te lachen. Veel geesten laten zich gemakkelijk wegsturen, maar er zijn er ook die veel verzet bieden. Deze vertonen de sterkste manifestaties. Wanneer zo’n taaie geest tenslotte weggaat ziet Salina soms een helder witte lichtflits. Daarna wordt ze overspoeld met enorme vreugde.

Als een demon weigert om te vertrekken, verhoren wij hem soms en vragen naar zijn naam. Het blijkt dat veel geesten zich uitgeven voor hindoegoden. Zo komen we onder meer de volgende afgoden tegen: Krishna, Kundalini, Krijgsman, Shiva, Doerga Mata, Vishnoe. De meeste zeggen dat zij door een ritueel in haar zijn komen wonen.

Salina krijgt veel nare dromen, maar ook heel mooie dromen. Eens droomde ze dat ze een man in rode kleding in de hemel zag. Ze werd er blij van en dacht dat het de Here Jezus was, “want die wordt toch ook wel beschreven met rode kleding?” Dat vertelde ze de volgende dag tijdens de sessie. Dat kon haar ‘pastor’ bevestigen, want een paar uur eerder had hij thuis Openbaring 19 gelezen, omdat hij een Bijbeltekst zocht voor de sessie met haar. Daar wordt Jezus beschreven “bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed.” Hij komt daar om de heidenen te slaan met een scherp zwaard uit zijn mond. Hier wordt Salina helemaal blij van; ze legde dit uit als een boodschap van Jezus dat hij de demonen zal verslaan en oordelen.

Na zestien sessies zijn we bijna een jaar verder. Er zijn ongelooflijk veel geesten weggestuurd, maar een aantal hardnekkige geesten laten zich niet wegsturen. De hardnekkigste is Krishna. Hij lijkt op te treden onder verschillende namen, zoals Krijgsman. Andere afgoden die zich niet laten wegsturen noemen zich Vishnoe, Kundalini en Doerga Mata en Shiva. Het kan zijn dat dit lagere goden zijn die onder Krishna staan. Krishna zelf zegt dat Lucifer zijn baas is en dat hij op haar vijfde bij haar is binnengekomen door een ritueel van haar oma. Na God er voor in gebed om raad te hebben gevraagd, besluiten we om met z’n allen eerst drie dagen te vasten en dan een speciale sessie te houden waarin de laatste geesten worden aangesproken. Voor die speciale sessie krijgen we versterking van nog een aantal bidders, die ook meevasten.

Vanwege de lockdown komen we op 4 april 2020 om 10.30 uur met zeven mensen bij elkaar in een kerkzaal van de gemeente van Salina. Hier kunnen we voldoende afstand bewaren. We hadden een heel bevrijdingsprotocol. Eerst gezamenlijk gebed om de wapenrusting en bescherming. Daarna hebben we lof- en strijdliederen gezongen. Vervolgens las Salina de lofprijzing uit Col. 15-20 voor en beleed zij Jezus als haar Heer, door het lezen van Fil. 2: 5-11 en een belijdenis uit te spreken. Hierna zwoer zij satan af, waarna zij proclameerde dat zij elk ritueel verwierp waardoor zij aan boze geesten werd gebonden.

Toen was het ogenblik aangebroken dat we de demonen zouden wegsturen. We begonnen bij Krishna. Hij manifesteerde zich hevig met geeuwen, boeren, kwaad kijken en ook door ons uit te lachen. Het werd een hele strijd, maar hij liet zich niet wegsturen. Om geen tijd aan hem te verspillen besloten we om dan maar de overige geesten aan te spreken. Maar eerst hebben we enige rust genomen en met elkaar Heilig Avondmaal gevierd en veel gezongen.

Daarna noemden we de namen van andere geesten van welke we vermoedden dat ze er nog zaten. We begonnen bij de geest die zich het sterkst manifesteerde, dat was Doerga Mata. Die verzette zich ook hevig, maar na een poosje moest hij het veld ruimen. Salina zag ineens een fel wit licht. Toen was Krijgsman aan de beurt. Ook hij vertrok na de nodige strijd. Daarna Kundalini. Met veel moeite hebben we die ook weg gekregen. Salina zag weer een fel wit licht en werd overspoeld met blijdschap. Dat witte licht en die blijdschap zijn heel lang bij haar gebleven.

Om een uur of drie gingen we verder met Shiva. Dat bleek een heel taaie te zijn, die we niet weg kregen. En Salina werd erg moe, bovendien hadden we het allemaal erg koud, omdat de verwarming niet goed werkte.

We namen weer de tijd om God om raad te vragen. Uiteindelijk meenden we dat Jezus ons wilde zeggen dat Hij het alleen zou doen, en wel tijdens haar slaap. Exodus 14:14 “De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.”

We sloten af door Salina te zegenen en te zalven (dat zalven lieten we door haar man doen vanwege corona) en door weer een aantal lofliederen te zingen. Daarna braken we de vasten met een vruchtensalade en een sneetje van een paasstol die Salina voor de gelegenheid had meegebracht. Bleven nog over de volgende geesten: Krishna en Vishnoe. Tegen een uur of vijf gingen we naar huis. We hebben Gods glorie gezien, maar waren toch ook wel teleurgesteld. We zijn dus blijven bidden voor Salina, dat Jezus haar spoedig tijdens haar slaap zou gaan bevrijden. Zij was vol vertrouwen dat het toch goedkomt.

 

De volgende maanden gaat het erg goed met Salina, maar af en toe wordt ze toch weer aangevallen door de boze geesten, vooral met godslasterlijke gedachten en visioenen. In september ervaart ze door een schilderij dat zij gemaakt heeft de bevestiging dat Jezus haar helemaal zal bevrijden en dat zij haar taak in de gemeente zal mogen vervullen.

Op 8 januari 2021 krijgt haar man een droom waarin Jezus hem zegt dat Hij Salina helemaal bevrijd heeft. Als hij dat ’s morgens vroeg aan haar vertelt voelt zij zich ook zo. Terwijl ze onder de douche staat wordt ze overspoeld met een enorme vreugde. Ze voelt zich verlicht en in een staat van hemelse heerlijkheid, ‘alsof God me nu al volmaakt heeft’. Salina is bevrijd in haar slaap.

 

Waarom hebben wij haar niet helemaal kunnen bevrijden?

Ik denk dat Jezus ons wil behoeden voor hoogmoed. Ook al sturen we de demonen uitsluitend weg in de naam van Jezus, en maakt het ons heel blij als we zien dat demonen op de vlucht slaan voor de naam van Jezus, toch is er de verleiding om ons zelf op de borst te kloppen. Op deze manier maakt Jezus ons op een liefdevolle manier duidelijk dat alleen Hij de bevrijder is. Hij bepaalt hoe, wanneer en zelfs óf Hij mensen bevrijdt.

‘Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’